1. ročník – 2014/2015

Během akademického roku 2014/2015 mohli turisté vyrazit na 16 výletů, přičemž první z nich byla komentovaná procházka večerní Olomoucí určená zejména pro studenty prvních ročníků Univerzity Palackého. Větrání se zpočátku konala střídavě v sobotu (celodenní výlety) a ve středu odpoledne a trasy vedly v těsné blízkosti Olomouce. 

Ročník v číslech

celková/průměrná účast 121/7 turistů

nejvyšší účast 28 lidí (Hanácké Mont Blank)

nejnižší účast 1 člověk (Údolí Bystřice)

celková/průměrná délka tras: 151/9,4 km

nejdelší výlet 19 km (Hřebečské důlní stezky)

nejkratší výlet: 3,5 km (Procházka večerní Olomoucí)

Uskutečněné výlety

5. 9. Velehradský špacír (16)

9 účastníků / 14,5 km / mapa / report / foto 

Památné poutní místo pod Chřiby nemůže v přehledu míst, kam Větrání zamířilo, chybět. Vydali jsme se sem na začátku září, po poutní cestě ze Starého Města, stejně jsme se odpoledne i vraceli. Už ráno jsme přitom potkali človíčka s kolem, dost posilněného nějakým mokem, zřejmě burčákem, a moc slušný směrem k nám nebyl. To my, i když jsme mířili na Velehrad, jsme jako první zavítali do archeoskanzenu v Modré, který ukazuje možnou podobou staroslovanského hradiska, poté k rekonstrukci velkomoravského kostelíka v sousedství a nevynechali jsme ani dřevěnou rozhlednu nad obcí. a poté jsme obcí prošli až k dřevěné rozhledně nad ní. Teprve poté jsme zamířili za prohlídkou velehradské baziliky a celého poutního areálu.

 

15. 8. Hřebečské důlní stezky (15)

8 účastníků + pes / 19 km / mapa / report / foto 

Uprostřed srpna jsme vyrazili na putování po stopách hornické minulosti Hřebečovského hřbetu mezi Moravskou Třebovou a Svitavami. Vyšlápli jsme si z Mladějova na Moravě, po úvodním stoupání již následovala víceméně hřebenová cesta. Pokochali jsme se výhledem z rozhledny Strážný vrch a zastavili se u maket vstupů do několika štol, bezesporu nejvíce ale zaujal Rezavý potok. Cestou k Moravské Třebové jsme ještě navštívili místo někdejší údánecké tvrze a přímo ve městě jsme pak zavítali na zámek. Putování za hornickou minulostí Moravskotřebovska po Hřebečském hřbetu, který částečně tvoří hranici mezi Moravou a Čechami.

 

25. 7. Údolí Bystřice (14)

1 účastnice / 13 km / mapa / report

Toto bylo hodně komorní Větrání, vlastně to nejkomornější, přidala se totiž pouze jediná účastnice. Na cestu jsme se ale přesto vydali, ostatně byl pěkný letní den a nebyl žádný rozumný důvod vycházku rušit. A tak jsme vyjeli vlakem do Hrubé Vody a odtud se po svých vydali po cestách a přes skály podél toku řeky Bystřice k Domašovu. Pravda nakonec jsme trochu zmokli, ale byla to jen chvilkový přeháňka nic hrozného a slunce nás za chvíli zase vysušilo, takže k Olomouci už jsme se pak z Domašova vraceli v původním stavu.

 

22. 7. Přes Ameriku k žábě (13)

4 účastníci / 6 km / mapa / report / foto 

Dalších šest odpoledních popracovních/poškolních kilometrů. Tentokrát byla cílem pozoruhodná socha žáby, která se stala symbolem Tršic, omrkli jsme zvenčí ale i zdejší tvrz nebo kostel. A někteří místní si pro změnu prohlíželi Alexe, protože černocha na vsi pravděpodobně nevidí každý den. Ještě na vysvětlenou zvláštního pojmenování výletu: do Tršic jsme došli z Daskabátu, lesem a kolem zdejších nádrží, jednomu z břehů se tu říká Austrálie, dalšímu Amerika, tak proto.  

 

19. 7. Poslední Jeseničák (12)

4 účastníci + pes / 8 km / mapa / report / foto 

Původně tento výlet nebyl vůbec v plánu, nicméně dlouhodobá rekonstrukce trati na Jeseník, která je snad nejkrásnější u nás, si o něj prostě řekla. Jedním z posledních vlaků, které tu na Jeseník jely, jsme vyjeli do Branné a odtud jsme se pak pěkně po svých vydali směr Ostružná. Poprvé se s námi vydal Alex z Ghany, tehdejší účastník jedné z letních škol na UP. Jeho otázky, zda se v lese nebojíme lvů nebo jestli nás nenapadnou při brouzdání v chladivé vodě říčky Branné krokodýli, jsou nezapomenutelné. Pohodovou vycházku jsme si nakonec protáhli až na Ramzovou.

 

15. 7. Tovačovské hladiny (11)

5 účastnic a 2 psi / 6 km / mapa / report / foto 

Další z odpoledních procházek po práci/škole zavedla turisty na jih od Olomouce, mezi rybníky u Tovačova. Po jejich březích jsme se vydali od Věrovan, plus minus celou dobu vedeni zelenou turistickou značkou a přitahováni věží Spanilou tovačovského zámku. Na ni si také většina výpravy vyšlápla za výhledem, poté jsme se ještě podívali na malé a klidné náměstí a už se skoro jelo domů.

 

4. 7. Novozámecké Pomoraví (10)

5 účastníků / 6,5 km / mapa / report / foto 

Pro tento výlet byly připraveny dvě varianty trasování v okolí Mladče, nakonec kvůli tropickému vedru zvítězila varianta pracovně nazvaná "obkroužíme ve stínu lesa vrch Třesín a pak se půjdeme zchladit do Mladečských jeskyní". A tak se také stalo. U Čertova mostu jsme si přečetli pověst o jeho vzniku, prohlédli jsme si i ruiny Rytířské síně a osvěžili se u jednoho ze zdejších pramenů a pak už jsme zamířili do jeskyní člověka kromaňonského a tam to byla oproti venku neskutečná lahoda. O to horší ale byl návrat na zemský povrch, naštěstí jsme jen přeběhli k vlakové zastávce a vydali se domů.

 

17. 6. Terezské údolí (9)

4 účastníci / 6 km / mapa / report / foto 

Po vynucené zdravotní pauze vrchního větrače došlo na další repete, a sice opět na trasu Terezským údolím. Na odpolední pohodovou procházku z Laškova do Náměště na Hané vyrazili s vedoucím o berlích čtyři účastníci, mezi nimi jeden na vozíku, i přes úrazy či tělesná postižení došlo na skákání přes kaluže a vůbec byla dobrá nálada. Jaro.  

 

18. 4. Výstup na Svatý Kopeček (8)

11 účastníků / 8,5 km / mapa / report / foto 

Stejná trasa jako před Vánocemi, tentokrát nás ale vyšlo více a hlavně nebyla taková zima. I když úplně teplo také nebylo. A došlo i na recitaci, u Wolkerova domu jsme si totiž přečetli kus z jeho Svatého Kopečku, tedy verše o žlutavém kostele, co vlá na hoře zelené...

 

21. 3. Do Kroměříža (7)

16 účastníků / 12 km / mapa / report / foto 

S prvním jarním víkendem se Větrání probudilo ze zimního spánku, cílem prvního výletu roku 2015 byla Kroměříž. K ní jsme se vydali z Chropyně, tedy cesta to byla nenáročná, hanáckou rovinou a nepříliš dlouhá, ale příjemná. Pozorovali jsme hejna ptáků na chropyňském Zámeckém rybníku, dost času jsme strávili také u výběhů zvířat v kroměřížské Podzámecké zahradě a u zámku jsme byli svědky natáčení nějakého filmu. Výlet jsme zakončili orosenou odměnou u Černého orla.

 

29. 11. Přes Kopeček na trhy (6)

4 účastnice / 9 km / mapa / report / foto 

V minus třech stupních jsme se vydali na poslední výšlap roku 2014, namířeno jsme z Hluboček měli původně na Svatý Kopeček a následně ještě dále po svých až na olomoucké vánoční trhy, ale v Samotiškách pod Kopečkem jsem pro mráz špacír ukončili a na punč na trzích si dojeli městskou hromadnou dopravou. Když ale pomineme mráz, procházka to byla pěkná, zastavili jsme se u koní na Posluchově a u fortu na Radíkově, nesměla chybět společná fotka u cedule Hanácké republiky na Kopečku.

 

15. 11. Podzimní Pomoraví (5)

5 účastníků / 15 km / mapa / report / foto 

Na podzimních cestách po zajímavostech v okolí Olomouce jsme nemohli nezavítat ani do Litovelského Pomoraví. Průvodkyní nám celý den z Horky nad Moravou až do Litovle byla červená značka. Zatímco ve skrytu lužního lesa bylo celkem fajn, na odhalenějších místech bylo sakra větrno, ale neváhali jsme použít obranné prostředky, například teplou polévku ve Lhotě nad Moravou. Zablbli jsme si také na některých atrakcích pro děti, které tu jsou vybudovány jako součást naučné stezky a s tmou jsme se z Litovle vrátili domů.

 

5. 11. Terezské údolí (4)

2 účastníci / 6 km / mapa / report / foto 

Středeční odpolední větrací vycházky měly z jistých důvodů vždy slabší účast. Na pěknou procházku podvečerním údolím říčky Šumice mezi Laškovem a Náměští na Hané tak vyrazili jen dva zájemci. Dost možná hrálo roli i to, že se měnil kvůli počasí termín této vycházky. Nicméně prošli jsme se, neztratili se, pohoda.

 

18. 10. Hanácké Mont Blank (3)

28 účastníků / 10 km / mapa / report / foto 

To první z “celodenních” vandrů byl jiné kafe, na nějakou dobu bylo o účastnickém rekordu jasno. Zároveň byla tímto výletem položena tradice podzimních výšlapů na Velký Kosíř s táborákem. Vyšli jsme ze Slatinek, k tehdy nedávno otevřené rozhledně na vrcholu Kosíře jsme pozvolna stoupali po cyklostezce a nahoře samozřejmě vzali vyhlídkovou plošinu útokem. Však nám také přálo počasí. Cílem naší vycházky byly Slatinice, kam jsme z vrcholu sestoupili po žluté značce.

 

8. 10. Vycházka ke Kartouzce (2)

2 účastníci / 8 km / mapa / foto 

Druhé Větrání mělo účast ještě komornější, do lesů v okolí Svatého Kopečka vyrazili na odpolední procházku jen dva studenti. Po cestě od zoo k ruinám kartuziánského kláštera jsme našli nějaké houby, jeden z účastníků vyprávěl zážitky ze svých cest po světě, tak nějak to pod zelenou střechou lesa příjemně ubíhalo. Zato šlapání po silnici z Dolan do Samotišek na autobus zpět do Olomouce už tak fajn nebylo, ale kdy jsme se nechtěli vracet stejnou cestou a večer byl blíž a blíž...

 

1. 10. Komentovaná prohlídka večerní Olomouce (1)

13 účastníků / cca 3 km

První Větrání bylo vlastně jen procházkou po Olomouci, přesněji šlo o komentovanou procházku večerním historickým centrem hanácké metropole, primárně určenou studentům prvních ročníků Univerzity Palackého. Prváků i dalších zájemců se nejdříve přihlásilo několik desítek, procházku nakonec překazil vytrvalý déšť, takže se uskutečnila v komornějším složení o den později, než bylo plánováno.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)